BRUGPLUS

voor een positieve brug tussen BO en VO

Welkom op BRUGPLUS!

EFFECTIEF AANTEKENINGEN MAKEN 

NU OOK ALS SCHRIFT VERKRIJGBAAR

Voor meer informatie download de folder hiernaast. Hierin staat:

   * Het doel van aantekeningen maken.
   * Wat moet je doen?
   * Hoe maak je dan aantekeningen?
   * Hoe gebruik je aantekeningen om te leren?

Deze systematiek is gebaseerd op de Cornell methode.
Om deze aanpak te ondersteunen heb ik aantekeningenblokken gemaakt. En nu ook schriften!
Deze kunt u bestellen via het contact- en bestelformulier.

Wat is het nut van een cijfer?

Te weinig als het alleen gebruikt wordt om een rapport mee te vullen.

Door vooraf en na afloop van een toets/proefwerk de leerling zelf te laten reflecteren, krijgt je leerling meer zelfinzicht en grip op zijn leergedrag en maakt hij/zij zelf een foutenanalyse. Tegelijkertijd krijg jij als begeleider het leergedrag en foutenanalyse ook in beeld en kun je, waar nodig, zo gericht begeleiding bieden.

Met de toetsREFLECTIE (plakbriefjes) kan je dit eenvoudig integreren in je les. Voor meer informatie over toepassing, download de pdf hieronder.

Via deze site, kun je blokjes met plakbriefjes (100 blaadjes per blokje) bestellen. Ga hiervoor naar het contactformulier, waar je ook terecht kunt met vragen en opmerkingen.

toetsREFLECTIE toepassing
Toetsreflectie - toepassing - 14-02-2016.pdf (715.43KB)
toetsREFLECTIE toepassing
Toetsreflectie - toepassing - 14-02-2016.pdf (715.43KB)

 

BRUGPLUS is opgezet om via praktische hulpmiddelen een bijdrage te leveren aan een positieve brug tussen BO en VO. De toetsREFLECTIE is hier een voorbeeld van en is ontwikkeld als onderdeel tijdens de training BRUGPLUS. Deze training is in juni 2015 ontwikkeld en gegeven aan groep 8 leerlingen vanuit de eindopdracht voor de opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs van Novilo (www.novilo.nl).